Turbiditet

Forkortes som

- Kaldes også

T, FTU, NTU, JTU

Uklarhed

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Spildevandets turbiditet er et mål for, hvor mange partikler, der er i vandet og som gør det uklart. Turbiditetsmålinger er svære at sammenligne mellem anlæg, men kan være en værdifuld måling til proceskontrol i et givet anlæg. Turbiditeten i udløb hænger direkte sammen med total suspenderet tørstof (TSS).

 

Beregning 

 

 

Enhed 

FTU, NTU, JTU

 

Målemetode 

Turbiditet måles med onlinemålere, der måler lys der spredes ifht. en referenceopløsning med formazin under de samme forhold. Her rapporteres turbiditeten som Formazin Turbiditets Units (FTU). Ved anvendelsen af andre metoder kan enheden være Jackson Turbiditets Units (JTU) eller Nephelometrisk Turbiditets Units (NTU).

 

Standard 

 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.