Tørstofindhold

Forkortes som
- Kaldes også

TS
-

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Tørstofindholdet i en slamprøve opdeles i flere fraktioner. Total tørstofindholdet er summen af opløst tørstof og suspenderet tørstof.

 

Beregning 

TS = SS + opløst tørstof (g/l)

SS er suspenderet tørstof
 

 

Enhed 

g/l 

 

Målemetode 

Tørstofindholdet bestemmes at tørre en kendt mængde slam ved 105°C og den tilbageværende rest vejes.

 

Standard 

DS 204   

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.