Tørstofglødetab

Forkortes som
- Kaldes også

TSG
-

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Tørstofglødetabet svarer til mængden af organisk materiale i slamprøven, mens gløderesten svarer til indholdet af uorganisk materiale i prøven.
 

 

Beregning 

TSG = TS - GR

TS er tørstofindholdet i prøven
GR er gløderesten tilbage i prøven efter opvarmning ved 550°C
 

 

Enhed 

g/l

 

Målemetode 

Tørstofglødetabet bestemmes ved at gløde en kendt mængde tørret slam (TS) ved 550°C og veje den tilbageværende gløderest (GR). Tørstofglødetabet er differencen mellem TS og GR.
 

 

Standard 

DS 204
 
 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.