Slamvolumenindex

Forkortes som
- Kaldes også

SVI, SI, FSVI
Slamindex

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Slamvolumenindexet og det fortyndende-slamvolumenindex er et udtryk for det aktive slams flokkulerings- og bundfældnings-egenskaber. Jo højere SVI, jo dårligere bundfældningsegenskaber har det aktive slam. Årsagen til dårlige bundfældningsegenskaber er ofte mange trådformende bakterier og et højt trådindex. Det er normalt at danske anlæg oplever dårlig bundfældning i vinterperioden (SVI > 150 ml/g, FSVI > 120 ml/g).

 

Beregning 

SVI = SV/SS (ml/g SS)

SV er slamvolumen efter 30 minutters bundfældning (ml/l)

SS er koncentrationen af suspenderet tørstof i slammet (g/l)

 

FSVI = (FSV x fortyndingsfaktor)/SS (ml/g SS)

FSV er slamvolumen af fortyndet slam efter 30 minutters bundfældning (ml/l)

Fortyndingsfaktoren er det antal gange man har fortyndet slammet inden bundfældningen

SS er koncentrationen af suspenderet tørstof i ufortyndet slam (g/l)

 

Enhed 

ml/g SS
 

 

Målemetode 

En liter slam bundfældes i 30 minutter i et cylinderglas ved samme temperatur som det aktive slam er ved i renseanlægget (kan med fordel laves udenfor). Slamvolumen aflæses og bruges til beregning af SVI. Ved slamvolumen >500 ml, gentages bestemmelsen med 2-4 gange fortyndet slam.
 

 

 Typisk sammenhæng mellem slamvolumenindex og bundfældningsegenskaber.

 

 

 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.