Slamproduktion

Forkortes som
- Kaldes også

SP

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Den samlede mængde slam, der fjernes fra renseanlægget pr. døgn. Inkluderer overskudsslamproduktionen og slam der løber ud gennem udløbet.

 

Beregning 

SP = Su + OSP

Su er den slammængde som løber ud af anlægget med udløbet (kg TSG/d)

OSP er overskudsslamproduktionen som bortpumpes fra klaringstanken (kg TSG/d)
 

 

Enhed 

m3/d kg
TSG/d
 

 

Målemetode 

 -

 

Standard 

 - 

 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.