Slambelastning

Forkortes som
- Kaldes også

-

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Slambelastningen er et udtryk for, hvor meget organisk stof, der tilføres slammassen pr. døgn. Slambelastningen har stor betydning for, hvor god rensningsgrad der kan realiseres i anlægget.
 

 

Beregning 

SB = BOD / SM x d (kg BOD/ kg TSG x d)

BOD er den totale mængde organiske stof, der tilføres beluftningstanken pr. døgn (kg/d)

SM er slammassen i beluftningstanken (kg TSG)
 

 

Enhed 

 kg BOD/ kg TSG x d

 

Målemetode 

 -

 

Standard 

 -

 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.