Slamalder

Forkortes som
- Kaldes også

SA
-

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Mikroorganismernes opholdtid i rensenalægget kaldes slamalderen. Slamalderen er slammets opholdstid i renseprocessen, der beregnes som den samlede slammasse i anlægget divideret med slamproduktionen. Slamalderen har betydning for, hvilke mikroorganismer der lever i anlægget og hvilke der vaskes ud.
 

 

Beregning 

SA = SM/SP (d)

SM er slammassen i beluftningstanken (kg TSG)

SP er slamproduktionen (kg TSG/d)
 

 

Enhed 

døgn 

 

Målemetode 

 

Standard 

 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.