Fosfor-frigivelse

Beskrivelse

Fosforfrigivelse er et mål for den mængde fosfor, der er oplagret af BioP-bakterier i biomassen. Fosforfrigivelse bestemmes ved en fosforfrigivelsestest, hvor den mængden fosfor som er oplagret i BioP-bakterierne frigives.

 
Enhed

mg P/l;

mg P/g SS

 
Målemetode

Aktivt slam med og uden tilsat kulstofkilde (eddikesyre eller sukker) skal stå i lukket cylinderglas i fire timer. Der tages en prøve ved start og slut af inkuberingen, hvorpå der koncentrationen af opløst fosfor måles. Den mængde fosfor der er frigivet i prøven med tilsat kulstof svarer til det fosfor som er oplagret i BioP-bakterierne. Denne koncentration ligger normalt mellem 5-15 mg P/g SS i anlæg med velfungerende BioP.

 

 
Standard

Find protokol under fanen "protokoller"

 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.