Kemisk iltforbrug (COD)

Forkortes som
- Kaldes også

COD

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Kemisk iltforbrug er et indirekte mål for mængden af organisk stof, der er i den analyserede prøve. Ved COD er det kaliumdikromat, der anvendes som kemisk oxidationsmiddel til iltning af det organiske materiale i prøven. COD er gerne højere end BOD, da svært biologisk omsætteligt organisk materiale også måles med. Desuden kan nogle uorganiske forbindelser også reagere med kaliumdikromat, herunder klorid og nitrit.

 

Beregning 

 

 

Enhed 

g ilt/m3

 

Målemetode 

COD måles ved at koge prøven med kaliumdikromat og svovlsyre i to timer (jf DS 217:1991). Mængden af forbrugt kaliumdikromat omregnes til den mængde ilt, der skulle til at ilte den tilsvarende mængde organiske materiale, som er oxideret med kaliumdikromat.

 

Standard 

DS 217:1991  

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.