Aerob slamalder

Forkortes som
- Kaldes også

-

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

Den aerobe slamalder er forholdet mellem den beluftede slammasse og slamproduktionen. Længden af den aerobe slamalder er afgørende for en optimal nitrifikation. Den nødvendige aerobe slamalder er temperaturafhængig, da nitrifikationsraten er lavere ved lavere temperaturer og den aerobe slamalder skal dermed være længere om vinteren.
 

 

Beregning 

SAaerob = SMaerob/SP (d)

SMaerob er slammassen, der beluftes (kg TSG)

SP er slamproduktionen (kg TSG/d)

 

SAaerob = (FTaerob x SM)/SP

FTaerob er andelen af tiden i beluftningstanken som beluftes

SM er slammassen i beluftningstanken (kg TSG; TSG = Tørstofglødetab)

 

Enhed 

 Døgn

 

Målemetode 

 

 

Standard 

   

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.