Sygdomsfremkaldende bakterier

Biologisk proces

Kemisk proces

Sygdomsfremkaldende bakterier

-

Bakteriegrupper

Procesforhold

 

Iltforhold

Kulstofkilde

Kvælstofforbindelse

Kræver desuden

Hæmmes af

 

-

-

-

-

-

Bakterieinformation

 

Bakterieandel af det totale samfund

Bakterier kaldes

Oftest lav udbredelse

-

 Beskrivelse

De sygdomsfremkaldende organismer man finder i spildevand er bakterier, virus og parasitter. Det sker dog sjældent, at man bliver syg ved kontakt med spildevand, da mængden af de sygdomsfremkaldende organismer i spildevandet oftest er for lille til at i forvejen raske personer bliver syge.Ved sygdom er smitten oftest optstået pga. dårlig hygieje.

Ved undersøgelser af forurening med spildevand af eksempelvis badevand anvendes indikator organismer. Dette er som oftest coliforme bakterier, der findes i mavetarmkanalen hos mennesker og dyr.

 

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.