Miljøfremmede stoffer

Biologisk proces

Kemisk proces

Miljøfremmede stoffer  

-

Bakteriegrupper

Procesforhold

 

Iltforhold

Kulstofkilde

Kvælstofforbindelse

Kræver desuden

Hæmmes af 

-

-

-

-

-

Bakterieinformation

 

Bakterieandel af det totale samfund

Bakterier kaldes

-

-

 Beskrivelse

I spildevand findes mange forskellige typer miljøfremmede stoffer, herunder medicinrester, plejeprodukter, sprøjtegifte og hormoner. Disse kan helt eller delvist blive nedbrudt af mikroorganismerne i renseanlæggene eller bindes kemisk i slammet.

 

Hvilke bakteriearter, der fortrinsvis nedbryder de miljøfremmede stoffer undersøges i mange forskellige forskningsgrupper, her er de ammonium oxiderende bakterier bl.a. fundet involveret i nedbrydningen af flere typer miljøfremmede stoffer.

 

Procesmæssigt kan den biologiske nedbrydning af miljøfremmede stoffer optimeres. Generelt vil en højre hydraulisk opholdstid og en længere aerob slamalder bevirke en bedre nedbrydning af de miljøfremmede stoffer.

 

En større indsigt i nedbrydningen af de miljøfremmede stoffer i renseanlæg er vigtig, da deres effekt på recipienten og organismerne heri ikke er kendt.

 

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.