Oxisk COD fjernelse

Biologisk proces

Kemisk proces

COD fjernelse

Opløst org. materiale + O2 ➔ CO2 + H2O + NH4+ 
Eddikesyre + ilt ➔ kuldioxid + vand

Bakteriegrupper

  • Størstedelen af bakterierne i aktivt slam

 

 

Procesforhold

 

Iltforhold

Kulstofkilde

Kvælstofforbindelse

Kræver desuden

Hæmmes af

 

Oxisk

Let tilgængeligt kulstof: Aminosyrer, sukker, langkædede fedtsyrer, eddikesyre, propionat

-

-

-

Bakterieinformation

 

Bakterieandel af det totale samfund

Bakterier kaldes

-

Aerobe heterotrofe 

 Beskrivelse

Kulstofomsætning: Nedbryder organisk materiale til kuldioxid.

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.