Anoxisk COD fjernelse (denitrifikation)

Biologisk proces

Kemisk proces

Denitrifikation

Organisk materiale (CH2O) + NO3- ➔ N2 (↑) + CO2 + H2O
Organisk kulstofkilde + nitrat ➔ frit kvælstof + kuldioxid + vand

Bakteriegrupper

Procesforhold

 

Iltforhold

Kulstofkilde

Kvælstofforbindelse

Kræver desuden

Hæmmes af 

Anoxisk

Proteiner, eddikesyre, propionat, sukker, komplekse organiske molekyler

Nitrat/nitrit

Anoxiske forhold

Manglende kulstofkilde

Bakterieinformation

 

Bakterieandel af det totale samfund

Bakterier kaldes

20-40%

Denitrifikanter

 

 Beskrivelse

 

Kvælstoffjernelse: Nitrat og nitrit reduceres under anoxiske forhold til lattergas eller frit kvælstof, der afgasser til atmosfæren.

Kræver en kulstofkilde som energikilde.

Oxiderer kulstof under oxiske forhold uden fjernelse af nitrat og nitrit.

 

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.