Anammox

Biologisk proces

Kemisk proces

Anammox 

NO2- + NH4+ ➔ NO3- + N2
Nitrit + ammonium ➔ nitrat + frit kvælstof

Bakteriegrupper

  • Brocadia

Procesforhold

 

Iltforhold

Kulstofkilde

Kvælstofforbindelse

Kræver desuden

Hæmmes af 

Anaerob

Bruger kuldioxid fra atmosfæren

Nitrit og ammonium

Anaerobe forhold og temperaturer over 20°C

NOB

Bakterieinformation

 

Bakterieandel af det totale samfund

Bakterier kaldes

ikke udbredt i aktiv slam

-

 Beskrivelse

Kvælstoffjernelse af rejektvand fra rådnetanke: Ammonium oxideres med nitrit og der dannes frit kvælstof og nitrat.

Anammox bakterier fikserer CO2 og er ikke afhængig af en kulstofkilde.

 

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.





Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.