Biologiske processer i renseanlæg

Kulstoffjernelse

Hydrolyse

Fermentering

Oxisk COD fjernelse

Anoxisk COD fjernelse (denitrifikation)

Kvælstoffjernelse 

Ammonium oxidation

Nitrit oxidation

Denitrifikation

Anammox

Comammox

 Fosforfjernelse

Biologisk fosforfjernelse

Glykogenakkumulering

 Andre vigtige grupper

Sygdomsfremkaldende bakterier

Trådformende bakterier

Miljøfremmede stoffer


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.