Chloroflexi, den naturlige flokdanner

Trådbakterier kan være problematiske at have i renseanlægget, men nogle trådformende bakterier fungerer som flokdannere og er rygrad i slamflokkene og er derfor rigtig gode at have. Et eksempel på dette er nogle typer af Chloroflexi, som ofte sidder inden i slamflokkene og som giver slamflokken struktur.

 

Chloroflexis levevis

Chloroflexi er specialiseret i at nedbryde store sukkermolekyler og proteiner. De kan både leve under beluftningen og nogle kan denitrificere i den anoxiske fase i procestanken.

 

Når Chloroflexi giver problemer

Andre typer af Chloroflexi kan skabe problemer i renseanlægget. Disse kan blive omfangsrige om vinteren og i sådanne tilfælde åbner de slamflokkene ved kanten og medfører dårligere bundfældningsegenskaber. Deres tilstedeværelse i et renseanlæg er svær at kontrollere og der kendes idag ingen metoder til at komme af med dem.

 

Chloroflexi som rygrad i slamflokken

Chloroflexi som rygrad i slamflokken.

Rød: Chloroflexi, Grøn: alle bakterier.


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.