Amøber - Skalamøber

Navn
- Kaldes også

Eks. Arcella
-

 

 

 Skalamøber i slamprøve. 100x forstørrelse. Foto: Aviaja Hansen.

 

 Skalamøbe i slamprøve. 400x forstørrelse. Foto: Aviaja Hansen

 

Forekomst i anlægget

Beluftningstanken
Kan være meget udbredte i renseanlæg.

 
Betydning

Øget SS i udløb og lavere fjernelse af kvælstof.

 
Udseende

Genkendes på deres brune skaller, der ses som brune skiver eller brune "donuts" i det aktive slam. Deres pseudopodier ses sjælden, men kan stikke ud af et hul i skallen.

 
Størrelse

30-200 µm i diameter

 
Føde Græsser på slamflokkene.  
Problemer Mange skalamøber i et renseanlæg kan være problematisk, da de græsser på slamflokkene og ødelægge dem. Dette kan erkendes som øget SS i udløb og lavere fjernelse af kvælstof pga. færre levende bakterier i slamflokkene.  
Tiltag  Tilsætning af trivalent jern til beluftningstankene vil hjælpe flokkulering og skalamøberne vil dø. Slamudtaget skal nedsættes, så et nyt sundt bakteriesamfund kan opbygges.  

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.