Amøber

Forekomst i anlægget

Beluftningstanken
De kan komme ind i renseanlægget ved overløb fra vandløb, åer o.l., hvor de også lever.

- Skalamøber

Amøber uden skal

 

 

 

 

Betydning

Indikerer højt niveau af partikulært materiale og høj COD. Kan tolerere lave koncentrationer af opløst ilt.

Udseende Kendetegnet ved at kunne lave ""falske"" fødder, såkaldte pseudopodier, ved at lave udposninger på deres celler. Disse pseudopodier gør dem bevægelige, dog langsomt.
Ofte runde til ovale med pseudopodier stikkende ud.
Størrelse 50-400 µm
Føde Absorberer små partikler som bakterieceller og andre små dyr ved at omslutte dem.
 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.