Utilstrækkelig kulstoffjernelse

Beskrivelse
Der opleves sjældent problemer med kulstoffjernelsen i renseanlæg. For højt COD indhold kan dog ses i udløb som følge af enten stødbelastninger, slamflugt eller tilstedeværelse af inert COD, der ikke kan omsættes af bakterierne i et renseanlæg uden særlig forudgående behandling    
       
Nødvendig analyse
Undersøge COD i udløb for at afklare om der er tale om slamflugt, uomsat eller inert COD  

 

 

 

 

     
Årsag
Stødbelastninger kan forårsage kortvarige organiske overbelastninger, hvor COD-omsætningen er lavere end ved normale betingelser.

Slamflugt skyldes typisk dårlige bundfældningsegenskaber for slammet, der bl.a. forekommer som følge af tilstedeværelsen af trådformede bakterier.

Inert COD stammer ofte fra tilledninger fra industri, og er sjældent relateret til driften af renseanlægget.

 
     
Afhjælpning af problemet 

 

Stødbelastninger kan reduceres gennem udligning og tilbageholdelse af vand i afløbssystemet. Dette kan bl.a. realiseres gennem anvendelse af avancerede styringssystemer, der er i stand til at forudsige og optimere tilløbet til renseanlægget på baggrund af vejrdata.

For tiltag vedrørende slamflugt henvises der til afsnittene om bundfældning og trådformede bakterier.

For at muliggøre omsættelse af inert COD er det nødvendigt at behandle med fx ozon, der nedbryder det inerte COD til komponenter, der efterfølgende kan omsættes af bakterier.

 
     
Analysemetoder
Bestemmelse af indholdet af inert COD gennem analyse af COD-indholdet før og efter 20-30 dages iltning af spildevandet.  
     

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.