Skumproblemer - trådformede bakterier

Beskrivelse

Skumproblemer kan opstå på beluftningstanke, efterklaringstanke og i rådetanke. Der findes flere årsager til skumproblemer, hvor de hyppigste er trådformede bakterier, der flyder oven på væskefasen eller tilstedeværelsen af detergenter i spildevandet    
       

Nødvendig analyse

Mikroskopiering af slammet viser om skummet skyldes detergenter eller trådformede bakterier  

 

 

 

 

     

Årsag

Nogle trådformende bakterier har hydrofobe cellevægge og flyder ovenpå spildevandet som skum

 
     

Afhjælpning af problemet 

 

Identificering af trådene, der er skyld i skumdannelsen og om muligt kontrollering af disses vækst med kontrolmetoder beskrevet under de enkelte bakterietyper (se mikroorganismer)

 
     

Nedbringelse af problemet

Skummet fjernes fysisk ved afskumning. På den måde fjernes en del af de problemskabende bakterier. Det fjernede skum må ikke føres tilbage til anlægget eller rådnetanken, da det kan give forøgede skumproblemer  
     

Analysemetoder

Trådtypen kan i nogle tilfælde bestemmes ved almindelig lysmikroskopi, men ofte er fluorescensmikroskopi med genprober eller DNA-sekvensering nødvendig for endelig identifikation  
     

Typiske bakteriegrupper involveret

Microthrix

Gordonia

Skermania

 

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.