Nitrifikation

Beskrivelse
Ammonium omdannes til nitrat gennem nitrifikation. Omdannelsen sker via nitrit og kræver ilt. Problemer med nitrifikationen vil typisk observeres i form af ophobning af ammonium eller nitrit.    
       
Årsag
Nitrifikanterne er langsomtvoksende og det er nødvendigt med en lang slamalder for at sikre opretholdelse af nitrifikationen.  Nitrifikanter arbejder derudover langsommere ved lavere temperaturer, hvorfor slamkoncentrationen hæves om vinteren. Nitrifikanter er følsomme overfor hæmmende stoffer
   
       
Afhjælpning af problemet 

 

Afhængig af problemstillingen kan det være nødvendigt at:
  • Hæve slamalderen.
  • Avanceret fasestyring ud fra online-målinger af ammonium- og nitrat-indholdet.
  • Hæve ilt-setpunktet.
  • Podning med eksternt slam (gøres typisk i kombination med andre tiltag).
  • Fjerne hæmmende stoffer.
   
       
Analysemetoder
Bestemmelse af nitrifikationshastigheden.

Bestemmelse af antallet af nitrifikanter.

Hæmningstest.

   
       

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.