Kemisk fosforfjernelse

Beskrivelse
Fældningskemikalier kan tilsættes med henblik på at binde fosfor med et metal, der fælder ud. 
 
Tilsætningen af fældningskemikalie kan både foregå før primærtanke (forfældning), før og efter luftningstanke (simultanfældning) og mellem bundfældningstrin (efterfældning)
Problemer med den kemiske fosfor-fjernelse vil observeres i form af øget fosfor-indhold i udløbet.
   
       
Årsag
Manglende kemiske fosforfjernelse kan bl.a. skyldes en eller flere af følgende faktorer:
  • Problemer med flokke-dannelsen.
  • For høj eller lav pH-værdi (afhænger af det anvendte fældningskemikalie).
   
       
Afhjælpning af problemet
  • Tilsætning af flokkulerings kemikalie.
  • Justering kemikaliedosering.
   
       
       
       

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.