Kemisk fosforfjernelse

Beskrivelse
Fældningskemikalier kan tilsættes med henblik på at danne tungtopløselige fosfater, der fælder ud. Udfældningen sker gennem dannelse af kolloider, der efterfølgende samler sig i flokke, der gennem flokkelueringsprocessen bliver til mikroflokke.

Tilsætningen af fældningskemikalie kan både foregå før primærtanke (forfældning), før og efter luftningstanke (simultanfældning) og mellem bundfældningstrin (efterfældning)

Problemer med den kemiske fosfor-fjernelse vil observeres i form af øget fosfor-indhold i udløbet.
   
       
Årsag
Manglende kemiske fosforfjernelse kan bl.a. skyldes en eller flere af følgende faktorer:
  • Problemer med flokke-dannelsen.
  • For høj eller lav pH-værdi (afhænger af det anvendte fældningskemikalie).
   
       
Afhjælpning af problemet
  • Tilsætning af flokkulerings kemikalie.
  • Justering kemikaliedosering.
   
       
       
       

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.