Denitrifikation

Beskrivelse
Nitrat omdannes til kvælstof gennem denitrifikation. Omdannelsen sker uden tilstedeværelse af ilt og forbruger kulstof. Denitrikationshastigheden afhænger af hvor let-omsættelig den tilgængelige kulstofkilde er, samt antal og hvilke typer denitrifikanterne, der er til stede.    
       
Årsag
Denitrifikanterne er robuste og problemer med denitrifkation skyldes typisk:
  • Manglende kulstofkilde
  • For høj ilt-koncentration
   
       
Afhjælpning af problemet 

 

Afhængig af problemstillingen kan det være nødvendigt med:
  • Tilsætning af en letomsættelig kulstofkilde.
  • Introduktion af en anaerob sidestrømshydrolyse for at gøre det organiske indhold lettere omsætteligt.
  • Avanceret fasestyring ud fra online-målinger af ammonium- og nitrat-indholdet.
   
       
Analysemetoder
Bestemmelse af denitrifikationshastigheden

Bestemmelse af antallet af denitrifikanter.

   
       

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.