Bundfældning

Beskrivelse
Slammets bundfældningsegenskaber afhænger af den fysiske udformning af slamflokkene: Store stærke slamflokke vil have gode bundfældningsegenskaber med lavt slamvolumenindeks (< 150 mL/g SS). Dårlige bundfældningsegenskaber kan komme til udtryk i form af flydeslam og problemer med slamflugt.
   
       
Årsag
Dårlige bundfældningsegenskaber kan bl.a. skyldes:
  • Tilstedeværelse af trådformede bakterier.
  • Ødelagte slamflokke som følge af rørføring og pumper.
   
       
Afhjælpning af problemet
  • Bekæmpelse af trådformede bakterier (se separat afsnit).
  • Gennemgå rørføring for knæk.
   
       
Analysemetoder Bundfældningsegenskaberne kan vurderes gennem bestemmelse af slamvolumenindex (SVI) og fortyndet slamvolumenindex (FSVI). Dette er nærmere beskrevet under "termer og metoder".    
       

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.