Biologisk fosforfjernelse

Beskrivelse
BioP-bakterier i spildevandsslam er under de rette betingelser i stand til at omsætte fosfor. Dette opnås gennem skiftende anaerobe (uden ilt og nitrat) og aerobe forhold. Derudover er det nødvendigt med tilstedeværelse af store mængder letomsætteligt organisk materiale. Problemer med den biologiske fosforfjernelse vil observeres i form af øget forbrug af fældningskemikalier og/eller øget fosfor-indhold i udløbet.    
       
Årsag
Manglende biologisk fosforfjernelse kan skyldes:
  • Manglende tilstedeværelse af bioP-bakterier.
  • Tilstedeværelse af ilt og/eller nitrat i den anaerobe-fase.
  • Manglende tilstedeværelse af letomsætteligt COD.
  • Anaerobe forhold før bundfældning af slam, hvilket fører til frigivelse af fosfor.
   
       
Afhjælpning af problemet 

 

  • Længere opholdstid i anaerob tank.
  • Undgå ilt/nitrat i anaerob tank fra returslammet.
  • Minimer kemisk fosforfældning.
  • Tilføjelse af sidestrømshydrolyse.
  • Etablering af beluftning umiddelbart inden bundfældning
   
       
Analysemetoder
En fosfor-frigivelsestest kan bestemme om der er bioP. Metoden måler mængden af fosfor, der frigives ved konstant pH i og tilsætning af en letomsættelig kulstofkilde (fx ethanol eller dencerin).    
       

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.