Biologisk fosforfjernelse

Beskrivelse
BioP-bakterier i spildevandsslam er under de rette betingelser i stand til at ophobe fosfor i cellerne. Dette opnås gennem skiftende anaerobe (uden ilt og nitrat) og aerobe forhold. Derudover er det nødvendigt med tilstedeværelse af letomsætteligt organisk materiale. Problemer med den biologiske fosforfjernelse vil observeres i form af øget forbrug af fældningskemikalier og/eller øget fosfor-indhold i udløbet.    
       
Årsag
Manglende biologisk fosforfjernelse kan skyldes:
  • Manglende tilstedeværelse af bioP-bakterier.
  • Tilstedeværelse af ilt og/eller nitrat i den anaerobe-fase.
  • Manglende tilstedeværelse af letomsætteligt COD.
  • Anaerobe forhold før bundfældning af slam, hvilket fører til frigivelse af fosfor.
  • Dosering af fældningskemikalier, som fjerner fosfor.
   
       
Afhjælpning af problemet 

 

  • Længere opholdstid i anaerob tank/fase.
  • Undgå ilt/nitrat i anaerob tank fra returslammet.
  • Minimer kemisk fosforfældning.
  • Tilføjelse af sidestrømshydrolyse.
   
       
Analysemetoder

Ved at udføre en fosfor-frigivelsestest kan det bestemmes, om der er biologisk fosforfjernelse i anlægget. Metoden måler mængden af fosfor, der frigives ved tilsætning af en letomsættelig kulstofkilde (fx ethanol eller dencerin). Analysen er beskrevet under fanen "Protokoller".

   
       

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.