MiDAS: Den mikrobiologiske database over danske renseanlæg


MiDAS er en database over de mikroorganismer, som vi finder i aktivt slam i danske renseanlæg. Der er mange tusinde forskellige bakteriearter i renseanlæggene, men kun ca. 200 arter er vigtige. Vi er nu godt i gang med at forstå mange af disses funktion i renseanlæggene.

 

Databasen samler resultaterne fra vores og andres forskning inden for mikrobiologien i aktivt slam og den bliver løbende opdateret. Tilmeld dig vores mailingliste og modtag vores nyheder og små fokus-artikler.

 

Projektet ”Den mikrobiologiske database” startede i 2006 og udføres fortrinsvis af Center for Microbial Communities ved Aalborg Universitet i samarbejde med de deltagende danske renseanlæg, Krüger A/S, Kemira, Spildevandsteknisk Forening og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Udarbejdelsen af den danske hjemmeside er særligt støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

 

      

   

 

Nyheder


19. marts 2018
OnlineDNA projektet vil hjælpe styringen af biologien i renseanlæg.
MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.